De juiste zorgverlening op het kritieke moment
is doorslaggevend voor de verwerking van het trauma

Emoties, gedachten en gedrag zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

De juiste zorgverlening op het kritieke moment is doorslaggevend voor de verwerking van het trauma.

Samen maken we een kwaliteitsverschil voor vermindering van psychische gevolgen.

Laten we de handen ineenslaan voor een concrete verbetering van de kwaliteit van het leven. Met elkaar reflecteren wat goed gaat én nog beter kan. Vanuit het patiëntenperspectief voor de zeldzame aandoeningen zijn we op de goede weg, maar is er nog veel te behalen op gebied van angst- en pijnvrije behandelingen.

Alle artsen en specialisten voor orthopedie, anesthesie, radiologie, SEH, ambulancedienst, arts verpleegkundigen willen we graag deelgenoot maken van dit krachtige initiatief.

Alle expertises die ruimdenkend willen meewerken, even waardevol om deelgenoot te worden van dit platform.

Samen vormen we een breed draagvlak.

Samen werken we aan een groot maatschappelijk belang.

Samen hebben we impact om de zorg voor de behandelaar én de patient wederzijds naar een hoger niveau te brengen.

error: Content is protected !!