Skip to main content

Angst- & pijnvrije behandeling

Het fundament voor de grotere veranderingen Samen vormen we de kracht voor een minder traumatische ervaring. Angst- en pijnvrije behandelingen inclusief niet medicamenteuze behandelingen effectieve medicatie voor zeldzame aandoeningen

Er is nog veel te winnen op het vlak van ‘pijnstrategie’. Een behandeling is meer dan een momentopname en laat een “litteken” achter voor de rest van het leven. Het brein bepaalt de verwerking van het trauma. Wat kunnen we verbeteren aan onze manier van werken door beter gebruik te maken van de middelen en mogelijkheden die al bestaan?

Op alle niveaus kunnen medici in hun denken en handelen meer oog en aandacht hebben voor het aspect ‘pijn’ en alles wat daaruit voortvloeit qua angst of zelfs trauma’s.

Gemiddeld worden jaarlijks 1.4 miljoen kinderen en jong volwassenen in het ziekenhuis behandeld. Bijvoorbeeld: bloedprikken, infuus aanbrengen of het verwijderen van hechtingen. Meestal gebeurt dit zonder voorafgaande zorg of pijnbestrijding.

Laten we realiseren hoeveel consequenties dat kan hebben. We willen graag mensen beter maken, maar staan er niet zo bij stil dat de weg daar naartoe ook belangrijk is. Effectieve medicatie wordt ontwikkeld wanneer deze voldoende financieel rendement oplevert. Tot op heden is er geen effectieve medicatie voor collageen gerelateerde bindweefselaandoeningen. Deze kinderen moeten hierdoor vanaf jonge leeftijd al veel doorstaan. Met dit platform willen we de bewustwording vergroten hoeveel psychische- en fysieke schade dit onnodig met zich meebrengt. Hierom onderschrijven we ook het belang voor wetenschappelijke onderzoeken die verder kijken dan het financiële rendement.

Onderzoek naar effectieve medicatie voor collageen gerelateerde bindweefselaandoeningen, omdat kwaliteit van het leven voorop staat.

error: Content is protected !!
nl_NLNederlands