Missie:
Beter worden met minder pijn

Blijvende psychische schade wordt hiermee beperkt.
Laten we met elkaar nadenken wat goed gaat, maar nog beter kan.

Adequate bestrijding van angst en acute pijn
inclusief niet medicamenteuze behandelingen

Adequate medicatie voor zeldzame aandoeningen

In de geneeskunde is nog een wereld te winnen op het vlak van ‘pijnstrategie’.

Een behandeling van een moment laat een “litteken” achter voor de rest van het leven. Het brein bepaalt de verwerking van het trauma.

Wat kunnen we verbeteren aan onze manier van werken door beter gebruik te maken van middelen en mogelijkheden die al bestaan?

Op alle niveaus kunnen medici in hun denken en handelen meer oog en aandacht hebben voor het aspect ‘pijn’ en alles wat daaruit voortvloeit qua angsts of zelfs trauma’s. Dat geldt vooral voor de kindergeneeskunde.

Jaarlijks worden gemiddeld 1,4 miljoen kinderen en jongeren in het ziekenhuis behandeld. Denk bijvoorbeeld aan bloed laten prikken, een infuus aanbrengen of het verwijderen van hechtingen. Meestal gebeurt dit zonder voorafgaande zorg of pijnbestrijding.

(Dank voor de kennisdeling van dr. P.L.J.M. Leroy kinderarts-intensivist ten behoeve van de bewustwording van de huidige situatie).

Besef hoeveel gevolgen dat kan hebben!.

We willen kinderen graag beter maken, maar staan er niet zo bij stil dat de weg daar naar toe ook belangrijk is.

Een adequate medicatie wordt pas ontwikkeld wanneer dit voldoende financiële opbrengsten genereert.

Zo is er tot op heden bijvoorbeeld geen adequate medicatie voor vele zeldzame aandoeningen en hebben deze kinderen vanaf jonge leeftijd al vele nare gevolgen moeten doorstaan.

Middels de kracht van reflectie vergroten wij de ‘awareness’ hoeveel psychische alsook lichamelijk schade dit met zich meebrengt.

Hierom motiveren en steunen wij toegepaste wetenschappelijke onderzoeken die verder kijken dan de financiële opbrengsten.

Onderzoek naar effectieve medicatie, omdat de kwaliteit van het leven hoog in het vaandel staat.

Onze missie onderschrijft het belang van de kwaliteit van het leven.
Een goede zorg is van essentieel belang om te kúnnen genieten van het leven.
Om deel te nemen in de maatschappij en veerkrachtig in het leven te staan.

error: Content is protected !!