Missie:
Beter worden met minder pijn

Adequate bestrijding van angst en acute pijn
inclusief niet-medicamenteuze behandeling

Adequate medicatie voor zeldzame bindweefselaandoeningen

Blijvende psychische schade wordt hiermee beperkt.
Laten we met elkaar nadenken wat goed gaat
maar nog beter kan.

In de geneeskunde is nog een wereld te winnen op het vlak van ‘pijnstrategie’.

Een behandeling van een moment laat een “litteken” achter voor de rest van het leven. Het brein bepaalt de verwerking van het trauma.

Wat kunnen we verbeteren aan onze manier van werken door beter gebruik te maken van middelen en mogelijkheden die al bestaan?

Vanuit de zeldzame aandoeningen is het bespreekbaar gemaakt dat er veel meer gedaan moet worden om pijn en angst te bestrijden. Op alle niveaus kunnen medici in hun denken en handelen meer oog en aandacht hebben voor het aspect ‘pijn’ en alles wat daaruit voortvloeit qua angst of zelfs trauma’s. Dat geldt vooral voor de kindergeneeskunde.

Jaarlijks worden gemiddeld 1,4 miljoen kinderen en jongeren in het ziekenhuis behandeld. Denk bijvoorbeeld aan bloed laten prikken, een infuus aanbrengen of het verwijderen van hechtingen. Meestal gebeurt dit zonder voorafgaande zorg of pijnbestrijding.

(Dank voor de kennisdeling van dr. P.L.J.M. Leroy kinderarts-intensivist ten behoeve van de bewustwording van de huidige situaties).

Besef hoeveel gevolgen dat kan hebben!

We willen kinderen graag beter maken, maar staan er niet zo bij stil dat de weg daar naar toe ook belangrijk is.

Een adequate medicatie wordt pas ontwikkelt wanneer dit voldoende financiële opbrengsten genereert.

Zo is er tot op heden bijvoorbeeld geen adequate medicatie voor Osteogenesis Imperfecta en hebben deze kinderen vanaf jonge leeftijd al tientallen breuken moeten doorstaan.

Middels de kracht van reflectie vergroten wij de ‘awareness’ hoeveel psychische alsook lichamelijke schade dit met zich meebrengt.

Hierom motiveren en steunen wij toegepaste wetenschappelijke onderzoeken die verder kijken dan de financiële opbrengsten.

Onderzoek naar effectieve medicatie, omdat de kwaliteit van het leven hoog in het vaandel staat.

 

error: Content is protected !!